Екорозвиток

Екологічна свідомість та нові мотиви для подорожей.

Загальносвітова зміна в ментальності сучасної людини, яку ще називають «поверненням до природи», визнається феноменом XX століття. Появилась вона, з однієї сторони як смуток за безповоротно зникаючими природними ресурсами, від яких залежить життя наступних поколінь, а з іншої, пошук тишини та спокою, які дають спілкування з природою. Нова філософія життя, привітна природі і людським цінностям, визначає людині роль опікуна світу, відповідального за долю життя на Землі. Про добробут та щастя говорить не кількість вироблених і спожитих товарів, а якість життя. Близький контакт з природою і зацікавлення світом допомагають людині знайти себе, сенс і темп існування.
Одним з атрибутів минулої науково-технічної епохи було віддалення людини від природи, що спричинило до погіршення якості життя на Землі. Зростання економіки приносить фінансову користь тільки 10-15 % людей, в основному мешканцям найбагатших країн світу, а чверть всіх доходів на світі отримують зазвичай близько 500 найбільших підприємств, які дають роботу 0,05% людей на Землі. Сучасна цивілізація ввійшла в новий етап розвитку, яку можна охарактеризувати як екологічна свідомість. Під цим, дуже популярним сьогодні поняттям ховається як специфічний спосіб мислення чи відчуття, так і конкретні способи діяльності, які відрізняються від прийнятих в звичайному житті. В даний час на ринку все більше з’являється новий споживач, який є схильним до купівлі екологічних товарів та послуг, як і готовий до зміни свого способу життя, звичок і моделі діяльності з метою зберегти середовище.

Типи споживачів в залежності від рівня екологічної свідомості:

Чорний – брак знань і екологічної свідомості; підпорядкований культу матерії; неощадливо використовує електроенергію, воду, газ тощо

Сірий – низький рівень знань і екологічної свідомості; пересічний споживач; заощаджує ресурси виключно з економічних причин

Сіро-зелений – значний рівень знань; здатний до підвищення рівня екологічної свідомості; хоче сприйматись як «зелений»; заощаджує ресурси як з економічних причин так і снобістичних

Зелений – великі екологічні знання; постійно поглиблює свою екологічну свідомість; хоче змінити і змінює свій спосіб життя щоб зберегти середовище; заощаджує ресурси з метою їх збереження

Яскраво-зелений – інколи створює загрозу «зеленого тоталітаризму»; бажає  повернення до природи; дуже заощадливий у використанні ресурсів

Найвищий рівень екологічної свідомості проявляють громадяни, які проживають у високо розвинутих країнах Західної Європи, Північної Америки, Австралії та Японії. Так звана генерація ЕКО, це переважно мешканці великих міст, середнього віку, з вищим рівнем доходів і кращою освітою, у значній мірі молодь. В країнах Східної Європи суспільство знаходиться поки що на початковій стадії розвитку екологічної свідомості і, на разі, за декларованими намірами дуже рідко слідують свідомі та конкретні дії.
Туризм, який нерозлучно пов’язаний з природним середовищем і залежить від його якості, еластично реагує на наступаючі зміни мислення і суспільних потреб людей. В публікаціях Ради Європи на теми туристичної діяльності можна прочитати про перелом в думках і ментальності туристів, який проявляється передусім в збільшенні в них екологічної свідомості і потреб щодо якості послуг та привабливого природного і незанищеного середовища в місці подорожі чи відпочинку. Щораз більше туристів сумує за тишею та спокоєм, відпочинком на природі, далеко від модних і заштампованих туристичних місцевостей, чистою водою і здоровою їжею. Туристи хочуть використовувати час відпочинку на пізнання нових країн і культур, споглядати за природою, активно відпочивати, займатись любимими видами спорту на лоні природи, шукаючи сильних вражень наодинці з дикою природою. В часі подорожі пробують знайти себе, відмовляючись від того, що є модним і напоказ, здатні обмежити себе в люксових потребах і пристосуватись до місцевих умов. Коло 50 % німецьких туристів декларують, наприклад, що охоче відмовляться від комфорту під час відпочинку, якщо це допоможе зберегти натуральне середовище.

Врівноважений туризм та екотуризм.

Щоб зрозуміти сутність і сенс екотуризму, необхідно розтлумачити ширше поняття, яким є врівноважений туризм.
Врівноважений туризм відноситься до широкого поняття концепції розвитку туризму, приязного середовищу, в сільських регіонах та містах, в малих туристичних осередках та великих туристичних центрах і т.п., концепції, яка стосується всіх знаних видів туризму після досягнення їх «екологізації».
Екотуризм є поняттям значно вужчим. Він є однією з форм подорожі, тісно пов’язаною з природою і корінною культурою територій з високим рівнем пам’яток та збережених природних цінностей.
Поняття врівноваженого туризму безпосередньо пов’язане з ідеєю екорозвитку чи врівноваженого розвитку. Врівноважений розвиток, це такий, який заспокоює потреби мешканців Землі і одночасно запевнює майбутнім поколінням можливість реалізації власних потреб. У всіх галузях промисловості (в т.ч. і в туризмі) він відбувається в гармонії з природним та соціально-культурним середовищем. Ключовим поняттям в рамках врівноваженого розвитку є порядок. Екорозвиток повинен поєднувати в собі чотири види порядку: екологічний, соціальний, господарчий та просторовий. Програми діяльності, які закладають інтеграцію даних елементів, називаються Агендами.
Загальні засади врівноваженого розвитку туризму опрацювали в 1995 році дві найбільші міжнародні туристичні організації: Світова Рада Подорожей і Туризму та Світова Організація Туризму спільно з Радою Землі під назвою Агенда 21 для Подорожей та Туристичного Господарства.

Серед пріоритетних цілей, які повинні приблизити туристичне господарство до засад екорозвитку, наступні:
• туризм повинен пропагувати здоровий та продуктивний спосіб життя в гармонії з природою, зближати між собою людей різних народностей, демонструвати відкритість та толерантність
• розвиток туризму повинен спричиняти до збереження природних ресурсів та охорони корінної культури місцевих народностей
• розвиток туризму в регіонах повинен реалізовуватись за участі місцевих громад починаючи від початку планування, а також повинен створювати нові джерела доходів для місцевих людей
• діяльність з надання послуг та виробництва продуктів в туристичні галузі повинна приводити до зменшення кількості відходів та ощадливості енергії та води, виключати субстанції, небезпечні для середовища, стимулювати персонал, клієнтів і місцеві громади до про екологічних дій і т.п.
• країни повинні пропагувати політику відкритості в туризмі, з вільним обміном туристичних послуг, підпорядковуватись засадам врівноваженого розвитку і поважати міжнародне право в галузі охорони природного середовища

P.S. “Відповідальна подорож” від Lonely Planet
Фірма Lonely Planet, яка спеціалізується на видавництві туристичних путівників для завзятих мандрівників, на титульних сторінках своїх путівників по екзотичних регіонах світу публікує опрацьований збір рекомендацій для туристів під назвою “Відповідальна подорож”:
• Перед тим, як сфотографувати когось, запитай. Чи хтось колись “цілував” тебе об’єктивом прямо в лице? Знаєш, що не є то приємним. Завжди запитай, чи можеш зробити фото, а конкретно місцевих людей.
• Навчись хоча б декілька зворотів на мові країни чи регіону, до якого їдеш. Перед виїздом запишись хоча б на декілька лекцій з мови. Навчись декілька зворотів на місцевій мові і вживай їх під час подорожі. Навіть “добрий день” вимовлене на національній мові чи діалекті виражає повагу.
• Ніколи не залишай сміття. Навіть якщо багато місцевих це робить. Ти не повинен. Забирай з собою всі відходи з місця кемпінгу. Зверни увагу інших відпочиваючих, щоб забирали з собою недопалки. А може намовиш групу туристів з хостелу на спільне прибирання даної засміченої території?
• Купуй місцеві продукти. Затримування коштів в країні починається від невеликих покупок. Купуй місцеві марки мінеральної води, пива чи солодощів. Закуповуйся на місцевих ринках. Користуйся послугами місцевих туристичних фірм та мешканців.
• Не їж риби та дарів моря поза сезоном вилову. Ніколи не вживай в їжу м’яса тварин, яким загрожує вимирання.
• Поважай місцеві традиції. Вдягайся відповідно, коли відвідуєш святині і святі місця. Враховуй вплив, який твої звички можуть мати на ритуали та церемонії.
• “Зимовий душ для кімнати”. Не використовуй теплу воду, якщо вона нагрівається шляхом спалюванням дерева, особливо на сільських територіях.
• Складування сміття. Переконайся, що бюро подорожей чи чудовий відпочинковий будиночок на пляжі, березі озера або в джунглях не відводить та не складує відходи у невідповідному місці.